Krótki rys historyczny

Ochotniczej Straży Pożarnej

w Marzęcicach


        Inicjatorami utworzenia Ochotniczej Straży Ogniowej w Marzęcicach na przełomie lat 1920 - 1921, byli: przybyły ze Stanów Zjednoczonych dziedzic wsi Marzęcice Gotfryd Grolmann, pracownicy Urzędu Leśnego z Murowańca tacy jak Szkotnicki, Chłądzyński, Babiński oraz miejscowi rolnicy: Nowak, Binek, Szczypiór, Kowalski, Błasiak. W zamyśle założycieli straż miała przede wszystkim chronić przed ogniem i pożarami pobliskie lasy, o co zabiegali leśnicy, dwór i cały majątek Marzęcice jak również zagrody rolników. Dzięki wsparciu finansowemu dziedzica Grolmana, leśnictwa w Murowańcu oraz mieszkańców Marzęcic udało się szybko umundurować oddział strażacki , wyposażyć ich  w stosowny sprzęt, aby mogli walczyć z groźnym żywiołem oraz rozpocząć budowę remizy strażackiej.

 

       Lata 20-te i 30-te ubiegłego stulecia to lata aktywnej działalności jednostki, zarówno pod względem bojowym i gaśniczym jak również kulturalno- oświatowym Duża w tym zasługa druhów Tadeusza Biernackiego i Antoniego Gordona- odpowiednio prezesa i naczelnika Straży Ogniowej. Aktywnie działał amatorski zespół teatralny, wystawiający rozmaite spektakle. Tradycją stały się coniedzielne ćwiczenia strażaków na błoniach przed remizą, odbywające się pod okiem instruktora z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 


                                       korekta oso 2.jpg                                                                                                         

      W czasie II Wojny Światowej zorganizowana została przymusowa ochrona przeciwpożarowa, w skład której wchodzili przedwojenni ochotnicy, jednakże organizacja ta podporządkowana była Niemcom.  Po latach wojny jednostka, pozbawiona sprzętu i wyposażenia, została reaktywowana przez przedwojennych działaczy. Zarząd, pracami którego kierował jako Prezes przedwojenny Wójt Gminy Pajęczno Andrzej Nowak, wraz z Naczelnikiem Straży Stefanem Perczakiem starał się nawiązać do przedwojennych tradycji. Ponownie utworzono teatr amatorski.  Strażacy z Marzęcic uczestniczyli w wielu zawodach strażackich i manewrach wielu szczebli, odnosząc liczne sukcesy.           

      Jednostka wzbogacała się o kolejny sprzęt i wyposażenie: motopompy DKW i POLONIA, zagraniczne samochody, najpierw marki STEYR, następnie terenowego  DODGE’A WC-53 pozyskanego Komendy Głównej Straży Pożarnej, a pochodzącego z amerykańskiej armii.           


     W latach 80-tych wielkim wysiłkiem i staraniem lokalnego społeczeństwa udało się wybudować nową, wszechstronną remizę. Wynagrodzeniem za trud włożony przy budowie remizy był przekazany  z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Częstochowie Lekki samochód ratowniczo- gaśniczy ze zbiornikiem wodnym i autopompą ŻUK GLBA 0,4/4, który dopiero  w roku bieżącym odszedł na zasłużoną emeryturę.  Jednostka odnosiła sukcesy na zawodach  sportowo- pożarniczych w tym na zawodach rejonowych. Wielokrotnie zajmowała miejsca  w pierwszej dziesiątce, w tym miejsca na podium województwa częstochowskiego we współzawodnictwie OSP.  Straż posiadając dwa samochody: leciwego aczkolwiek sprawnego DODGE’a GLM oraz ŻUKA GLBA brała udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych na terenie Marzęcic i pobliskich miejscowości.Lata 90- te to pasmo wielu sukcesów OSP. Przynoszące ogromne dochody zabawy taneczne napędzały koniunkturę w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Dawały fundusze na wiele form działalności straży, jednocześnie mobilizując ochotników do dalszej pracy. Dzięki dużym możliwościom finansowym udało się wybudować zaplecze na placu strażackim, które do dziś pełni rolę świetlicy dla młodzieży. Kolejną pamiątką tamtego okresu jest posiadany przez jednostkę samochód bojowy STAR 660. Zakupiono cysternę wojskową na tymże podwoziu, które to udało się skarosować dzięki pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zarządu Głównego Związku OSP RP. Samochód ten służy po dziś dzień, jako średni terenowy samochód ratowniczo- gaśniczy ze zbiornikiem wodnym, autopompą i motopompą, będąc bardzo dobrym zabezpieczeniem gaśniczym okolicznych lasów, pól oraz zagród.  

 

Osp medal.jpg

 

       Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Ochotnicza Straż Pożarna w Marzęcicach została odznaczona w 1995 roku  Złotym Medalem ”Za zasługi dla Pożarnictwa”. W ostatnich latach staraniem zarządu straży, przy pomocy finansowej Urzędu Gminy  w Strzelcach Wielkich umundurowanie i wyposażenie sprzętowe Jednostki Operacyjno- Technicznej OSP w Marzęcicach uległo znacznemu polepszeniu, aczkolwiek wciąż brakuje nowoczesnego sprzętu silnikowego takiego jak pompy, pilarki czy agregaty prądotwórcze. 


      Aktualnie Zarząd OSP czyni starania o pozyskanie lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego.  Co do bieżącej działalności, nacisk kładziony jest głównie na szkolenie i pracę  z młodzieżą, czego efektem jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza będąca wizytówką straży. Wynikiem pracy z młodzieżą kest zajmowanie czołowych miejsc na Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarnicze, ze szczeblem centralnym włącznie. Powodem do dumy jest zasilanie szeregów OSP przez młodych druhów.

                                                                                                                                                                                druzyny razem0010.JPG      


        DOTYCHCZASOWI PREZESI i NACZELNICY 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MARZĘCICACH

        PREZESI:

1920-1927 Gotfryd Grolman

1927-1932 Tadeusz Biernacki

1932-1939 Maria Grolmanowa

1946-1965 Andrzej Nowak

1965-1968 Włodzimierz Szafert

1968- 1974 Antoni Nowak

1974-1983 Jan Kowalski

1983-1985 Stefan Perczak

1985-1986 Ryszard Stępień

1986-1996 Jerzy Nowak

1996-2001 Henryk Mielczarek

2001-2006 Stanisław Binek

2006- 2016  Marek Kowalski

2016 - nadal Jarosław Kowalski

 

       NACZELNICY:

1920-1923 Edward Chłądzyński

1923-1927 Konrad Błasiak

1927-1932 Antoni Gordon

1932-1937 Franciszek Adamczyk

1937-1939 Józef Kowalski

1946-1948 Piotr Nowak

1948-1962 Stefan Perczak

1962-1968 Józef Trzebski

1968-1974 Piotr Kiepura

1974-1976 Włodzimierz Szafert

1976-1983 Stefan Perczak

1983-1986 Wiesław Wrona

1986-1996 Henryk Mielczarek

1996-2000 Stanisław Juszczyk

2000-2006 Marian Urlik

2006- 2010  Henryk Mielczarek

2010- nadal  Jarosław Nowak